Producenci
Wyprzedaż - Outlet
Informator RODO

Klauzula informacyjna dla Potencjalnych Klientów platformy sprzedażowej www.ceramikalinea.pl.

 Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AGA Zbigniew Sadowski Sp.J. z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Hetmańska 36, 15-727 Białystok wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Białystok, pod nr KRS 0000087335, reprezentowana przez Zbigniew Sadowski (numer KRS: 0000087335), zwana dalej Administratorem.
  2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

2.1. zachęcamy do kontaktu doradcą z Działu Handlowego kontaktującym się z Państwem w sprawie naszej oferty.

2.2. wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: na adres e-mail: z.sadowski@aga.bialystok.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

3.1. oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów)oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Profilowanie polega na tym, że możemy w oparciu o Państwa dane osobowe ocenić niektóre Państwa cechy, służące do analizy Państwa preferencji, a w oparciu o nie - dostosowywać Państwa profile w celu świadczenia dla Państwa usług. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany jest niezbędne w celu zawarcia umowy.

 3.2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

  1. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

4.1. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu.

  1. Okres przechowywania danych.

 5.1. przez okres realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego i oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług;

5.2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

  1. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

6.1. dostępu do swoich danych, oraz otrzymania ich kopii;

6.2. przenoszenia danych;

6.3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6.4. sprostowania (poprawiania) swoich danych;

6.5. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

6.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Informacja o dobrowolności podania danych.

7.1. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przygotowania oferty dotyczącej możliwej współpracy. Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl